Izsole ♡ Аукцион
Tikai īpašie brīnumi ♡ Только особенные чудеса

Pašlaik izsolēs nenotiek!

Bet pašlaik varat izbaudīt pirkumus mūsu online veikalā!


LeMade online veikals

В данный момент аукционы не проводятся!

А сейчас можете насладиться покупками в нашем чудесном онлайн магазине!


Онлайн магазин LeMade

Kas ir LeMade izsole?

Šis ir vienkārši unikāls piedāvājums! Mēs piedāvājam Jums kādu no LeMade radošās darbnīcas autora radītiem brīnumdarbiem (vai pat brīnumu komplektiem). 

Informācija par piedāvājumu tiks ievietota šeit (mūsu mājaslapā sadaļā "Izsole"). 

Katram LeMade izsoles piedāvājumam ir savs numurs, norāde uz izsoles datumu (piemēram, #1 - 05.07.22.), bildes, tehniskā informācija un minimālā LeMade piedāvājuma cena.

Katrs piedāvājums būs pieejams līdz kārtējās dienas 23:59 (ja nav noteikts citādi kādā konkrētā izsolē).

Lai iegūtu iespēju iegādāties izsoles piedāvājumu, Jūsu uzdevums ir 

  • aizpildīt pieteikuma formu (zemāk) 
  • piedāvāt augstāko cenu, kādu esat gatavi maksāt uzvaras gadījumā.

Jūsu dati netiks izmantoti reklāmai vai nodošanai trešām personām, tikai izsoles organizācijas nolūkos.


Izsoles dienā pēc plkst. 23:59 (ja nav noteikts citādi) mēs apkopojam rezultātus. Laimīgais LeMade brīnum piedāvājuma ieguvējs ir tas izsoles dalībnieks, kuram ir visaugstākā cena vai (ja augstāko cenu  norādīja vairāki pretendenti) izsoles dalībnieks, kuram pirmajam ir augstākais cenu piedāvājums. Ar uzvarētāju mēs sazināsimies personīgi un precizēsim  maksājuma detaļas (uzvarētājs maksā viņa norādīto piedāvājuma cenu) un brīnišķīgā LeMade piedāvājuma saņemšanu (LeMade burvju skapī).

Dalība izsolē ir bez maksas!

Jūs paši izvēlaties summu, kuru esat gatavi maksāt, ja uzvarat izsolē! 

LeMade - vienmēr ir burvīgas iespējas!

Что такое "Аукцион LeMade"?

Это просто уникальное предложение! Мы предлагаем вам одну из чудо работ (или даже комплект чудес), созданных автором творческой мастерской LeMade. Информация о предложении будет размещена здесь (на нашем сайте в разделе "Аукцион"). 

Каждое предложение LeMade имеет свой номер с указанием даты аукциона (например, #1 - 05.07.22)  фото, техническую информацию и  минимальную цену предложения. 

Каждое предложение будет доступно до 23:59 текущего дня (если не установлено по-другому в каком-то конкретном случае ). 

Чтобы получить возможность приобрести предложение, Ваша задача  

  • заполнить форму-заявку (ниже)
  • предложить наибольшую цену, которую Вы готовы заплатить в случае Вашей победы в аукционе.

Ваши данные не будут использованы для рекламы или передачи третьим лицам, а только для проведения аукциона.

В день аукциона после 23:59 мы подводим итогиСчастливым обладателем чудо предложения LeMade становится тот участник аукциона, который указал наибольшую цену или (если наибольшая цена указана несколькими участниками аукциона) тот, кто первым указал наибольшую цену. С победителем мы связываемся лично и сообщаем детали оплаты (победитель оплачивает указанную им цену предложения LeMade) и получения замечательного предложения LeMade (в волшебном шкафу LeMade).

Участие в аукционе бесплатное! 

Вы сами выбираете сумму, которую готовы заплатить в случае Вашей победы в аукционе!

LeMade - это всегда волшебные возможности! 

# ..

(izsoles numurs būs pieejams izsoles laikā / номер аукциона будет доступен во время аукциона) 

Pieteikties izsolei

(būs pieejams izsoles laikā)

♡ Участвовать в аукционе

(будет возможно во время аукциона)

* - lauki, kas ir obligāti aizpildīšanai. Jūsu dati netiek nodoti trešām personām un būs izmantoti izsoles organizācijas nolūkiem.

* - обязательные для заполнения поля. Ваши данные не будут переданы третьим лицам и будут использованы только для организации аукциона


Izsoles "Vasara 2022"

U2022. gada vasarā mēs ar lielu prieku darbdienās lutinājām jūs ar mūsu brīnišķīgajiem izsoļu piedāvājumiem! 42 iespējas iegādāties LeMade brīnumdarbu vai pat komplektus! Daudzi no viņiem pirmo reizi tika prezentēti jums, mūsu dārgie draugi, un ir atraduši savas jaunās mājas.

Mūsu izsoļu galvenā ideja ir dot ikvienam iespēju iegādāties mīlestības, siltuma un nozīmes piepildītu LeMade keramiku par jums ērtu cenu! Un mēs esam laimīgi saņemt jūsu priecīgajām atsauksmes!

Izsoles arhīvi:

Arhīvs #1-25  

Arhīvs #26-42

Аукционы "Лето 2022"

Летом 2022 года мы были рады баловать вас по рабочим дням нашими прекрасными аукционными предложениями! Целых 42 возможности приобрести чудо-работу или комплекты LeMade! Многие из них были представлены вам впервые, наши дорогие друзья, и обрели свои новые дома.

Главная идея наших аукционов - дать возможность каждому приобрести наполненную смыслом, любовью и теплом керамику LeMade за комфортную цену! И мы счастливы вашим добрым и радостным отзывам! 

Архивы аукционов: 
Архив #1-25

Архив #26-42

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.