Izsole ♡ Аукцион
Tikai īpašie brīnumi ♡ Только особенные чудеса

IZSOLE/АУКЦИОН •  ARCHIVE #1-#25

Pašlaik izsoles nenotiek, bet jau drīz varēsim jūs iepriecināt ar jaunām izsolēm


В данный момент аукционы не происходят, но уже скоро мы сможем радовать вас новыми аукционными предложениями.

#25 - 08.08.22


#24 - 05.08.22

Trauciņš "Mini puķu dobe"

Minimālā piedāvājuma cena 3 €! Iegādāts par 8€!


Kad biju pavisam maza, vecmāmiņa man uztaisīja savu puķu dobi, kur varēju stādīt ko vien vēlos.. Joprojām ar satraukumu atceros, cik tas bija aizraujoši un atbildīgi! Cik daudz iedvesmu un ideju radās manā galvā! Bet pati svarīgākā vērtība, ko tajā brīdī ieguvu, bija iespēju apziņa un izvēles brīvība! Es varu izteikties tā, kā vēlos!

Šajā mazajā šķīvī - ta pati bērnu sajūsmas sajūta! Es to apgleznoju tā, kā lika mana sirds un roka!
Mana mazā mini puķu dobe! Mazs laimes, iespēju un brīvības simbols!

Izbaudiet savas īpašās noskaņas un nozīmes!
Izbaudiet savu dzīvi!

Pārtikas glazūras, unikāla tekstūra un forma, absolūti brīnišķīgas emocijas un sajūtas, paņemot tos rokās! Brīnumtrauka diametrs ir aptuveni 8,5 cm, bet augstums ir ap 5 cm.

To var izmantot galda klāšanai (saldumi, ogas, augļi, rieksti u.c.), kā sāls trauku, rotaslietu, rakstāmpiederumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi vai dekoratīvu elementu utt.

Šis brīnišķīgais šķīvis ir iepakots LeMade krafta maisiņā (kas ir pildīts ar koka skaidām un lavandu) - maģiska dāvana sev vai mīļotajam cilvēkam.

Тарелочка "Маленькая клумба"

Минимальная цена предложения 3€! Приобретено за 8€!

Когда я была совсем маленькой, моя бабушка сделала мне свою собственную клумбу, где я могла посадить всё, что мне захочется.. до сих пор с трепетом вспоминаю как волнителбно и ответственно это было! Как много вдохновения и идей возникало в моей голове!
Но самая главная ценность, которую я в тот момент обрела - это осознание возможностей и свобода выбора!
Мне можно реализовать себя так, как мне только захочется!

В этой маленькой тарелочке - тот же детский восторг! Я раскрасила её так, как вело сердце и рука! Моя маленькая мини клумба! Маленький символ счастья, возможностей и свободы!

Наслаждайтесь своими особенными настроениями и смыслами!
Наслаждайтесь своей жизнью!

Пищевые глазури, уникальная форма и фактура, а взяв её в руки наслалитесь абсолютно чудесными эмоциями и ощущениями ! Диаметр чудо-тарелочки примерно 8,5 см, а высота около 5 см.

Её можно использовать для сервировки стола (сладости, ягоды, фрукты, орехи и пр.), для хранения украшений, канцелярских мелочей и пр., как тарелочка для соли, сахара, специй, как подсвечник или элемент декора и др.

Упакована эта чудо-тарелочка в крафтовый LeMade мешочек (с наполнением деревянной стружки и лаванды) - волшебный подарок для себя или дорогого человека.


#23 - 04.08.22

Trauciņš "Lavandas Monstera"

Minimālā piedāvājuma cena 3 €! 


Esmu pārliecināta, ka pasaku mežos aug pārsteidzoši augi. Piemēram, "Lavandas Monstera" - līdzīga parastai monsterai, bet ar lavandas krāsas lapām. Es pat varu iedomāties kā staigāju pa tādu mežu un ieelpoju tā aromātu..
Un kā, jūsuprāt, varētu smaržot lavandas monstera?

Izbaudiet savas īpašās noskaņas un iztēli!
Izbaudiet savu dzīvi!

Kvadrātveida forma, pārtikas glazūras, unikāla tekstūra un absolūti brīnišķīgas emocijas! Brīnumtrauka izmērs ir aptuveni 7,5 x 7,5 cm, bet augstums ir aptuveni 2,5 cm.

To var izmantot galda klāšanai (saldumi, ogas, augļi, rieksti u.c.), kā sāls trauku, rotaslietu, rakstāmpiederumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi vai dekoratīvu elementu utt.

Šis brīnišķīgais šķīvis ir iepakots LeMade krafta maisiņā (kas ir pildīts ar koka skaidām un lavandu) - maģiska dāvana sev vai mīļotajam cilvēkam.

Тарелочка "Лавандовая Монстера"

Минимальная цена предложения 3€!

Уверена, что в сказочных лесах обязательно растут удивительные растения. Например, "Лавандовая монстера" - немного похожая на обычную монстеру, но с листьями лавандового цвета. Я даже могу представить как гуляю по такому лесу и вдыхаю его аромат..

Как вы думаете как могла бы пахнуть лавандовая монстера?

Наслаждайтесь своими особенными настроениями и своей фантазией!
Наслаждайтесь своей жизнью!

Квадратная форма, пищевые глазури, уникальная фактура и абсолютно чудесные эмоции! Размер чудо-тарелочки примерно 7,5 х 7,5 см, а высота около 2,5 см.

Её можно использовать для сервировки стола (сладости, ягоды, фрукты, орехи и пр.), для хранения украшений, канцелярских мелочей и пр., как тарелочка для соли, сахара, специй, как подсвечник или  элемент декора и др.

Упакована эта чудо-тарелочка в крафтовый LeMade мешочек (с наполнением деревянной стружки и лаванды) - волшебный подарок для себя или дорогого человека. 


#22 - 03.08.22

Dekors "Esmu kopā ar Tevi"

Minimālā piedāvājuma cena 4 €! Iegādāts par 10 €.


Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuri savās sirdīs glabā veselu burvīgu atmiņu pasauli, un tās parasti asociējas ar kādu konkrētu detaļu, priekšmetu, krāsu, smaržu, sižetu..
Un man ļoti patīk, ka arī vēlāk, pēc daudziem, daudziem gadiem, satiekot līdzīgas detaļas savā dzīvē, tās saista mani ar kādu brīnišķīgu mirkli manā dzīvē un piepilda manu sirdi ar laimi un pateicību Visumam.

Tā ir tikai unikālā vienotības sajūta ar visu pasauli, pagātni ar tagadni un nākotni un sevi ar sevi!
It kā viss Visums man saka: "Es esmu ar tevi!"

Šķiet, ka tā ir parasta lapa.. bet cik daudz tas var nozīmēt katram no mums.


Unikāls dekors, ko var piekārt, kur vien sirds kāro!

Dekors tiek iepakots dāvanu kastītē un var kļūt par  īpašo dāvanu gan sev, gan kādam dārgam cilvēkam.

Izbaudiet savas īpašās noskaņas! 

Izbaudiet nozīmes un savu dzīvi!

Декор "Я с Тобой"

Минимальная цена предложения 6! Приобретено за 10€.

Я отношусь к людям, которые в сердце хранят целый мир волшебных воспоминаний, и они обычно связаны с какой-то одной деталью, предметом, цветом, запахом, сюжетом.. 

И мне очень нравится, что даже потом, через много-много лет, встречая эти же детали в своей жизни, они соединяют меня с каким-то прекрасным моментом в моей жизни и наполняют моё сердце счастьем и благодарностью Мирозданию.

Это просто необыкновенное чувство единения со всем миром, прошлого с настоящим и будущим и себя с собой! Всё Мироздание говорит мне "Я с Тобой!"

Вроде бы обычный листик.. а как много он может значить для каждого из нас.


Уникальный декор, который можно повесить куда сердце пожелает!

Оформлен в подарочную коробочку и может стать прекрасным подарком и для себя, и для особенного, дорогого человека.


Наслаждайтесь своими особенными настроениями! 

Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью! 


#21 - 02.08.22

Šķīvis "Zelta makonis"

Minimālā piedāvājuma cena 6 €!

Dažreiz es domāju, ka mēs pat nevaram iedomāties tās burvīgās iespējas, kas ir mums apkārt! Visuma pārpilnība un mīlestība ir ik katrā mirklī! Kā viena sekunde var kļūt par  liktenīgu un gaismas pilnu.. kā parasta situācija var ienest mūsū dzīvē ko vērtīgu un svarīgu!

Kā vienkāršs balts mākonis var izrādīties zeltains un izlieties uz mums kā prieka un laimes zelta lietus!

Izbaudiet savu īpašo noskaņojumu, savu laimi!
Izbaudi savu dzīvi!

Pārtikas glazūra, unikāla tekstūra un absolūti brīnišķīgas emocijas! Brīnum šķivja izmērs ir aptuveni 13 x 14,5 cm, bet augstums ir aptuveni 2 cm.

To var izmantot galda klāšanai (saldumi, ogas, augļi, uzkodas u.c.), rotaslietu, atslēgu, rakstāmpiederumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi vai dekoratīvu elementu utt.

Šis brīnišķīgais šķīvis ir iepakots LeMade krafta maisiņā (kas ir pildīts ar koka skaidām un lavandu) - maģiska dāvana sev vai mīļotajam cilvēkam.

Тарелочка "Золотое облако"

Минимальная цена предложения 6 € !

Иногда мне думается, что мы даже не можем себе представить какие волшебные возможности окружают нас! Изобилие и любовь Мироздания в каждом моменте! Как одна секунда может стать судьбоностной и неповторимо светлой, а обычная ситуация может привнести в нашу жизнь что-то ценное и важное!

Как простое белое облако может оказаться золотым и  пролить на нас волшебный золотой држдь радости, счастья и чудес!

Наслаждайтесь своими особенными настроениями, своим счастьем!
Наслаждайтесь своей жизнью!

Пищевая глазурь, уникальная фактура и абсолютно чудесные эмоции! Размер чудо-тарелочки примерно 13 х 14,5 см, а высота около 2 см.

Её можно использовать для сервировки стола (сладости, ягоды, фрукты, закуски и пр.), для хранения украшений, ключей, канцелярских мелочей и пр., как подсвечник или  элемент декора и др.

Упакована эта чудо-тарелочка в крафтовый LeMade мешочек (с наполнением деревянной стружки и лаванды) - волшебный подарок для себя или дорогого человека.


#20 - 01.08.22

Karote "Tava laime Tavās rokās"

Minimālā piedāvājuma cena 4 €! Iegādāts par 10 €!

Vai vēlaties "likt laimi" savā dzīvē tieši ar karoti?
Jau no šīs dienas?

Tava laime ir tavās rokās! Katru dienu! Katru mirkli!
Un mēs varam par to daudz runāt vai arī kādu dienu vienkārši apzināt šo domu un mēģināt par to vairs neaizmirst.

Lai šī brīnišķīgā karote būtu lielisks atgādinājums, ka "Laime ir tavās rokās! Un Tu vari to likt ar karoti"!

Brīnumkarotes garums ir aptuveni 15,5 cm, un tā ir iepakota skaistā dāvanu kastītē.

Izbaudi savu laimi! Izbaudi savu dzīvi!

Ложка "Твоё счастье в Твоих руках"

Минимальная цена предложения 4 € ! Приобретено за 10 €!

Хотите черпать счастье прямо ложкой?
Вот прямо с этого самого дня?

Ваше счастье в ваших руках!
Каждый день! Каждое мгновение!
И об этом много можно говорить, а можно просто однажды осознать эту мысль и стараться об этим больше не забывать.

И пусть эта чудесная ложка будет прекрасным напоминанием, что "Счастье в Твоих руках! И его можно зачёрпывать прямо ложкой"!
Длина чудо-ложки около 15,5 см, а упакована она в красивую подарочную коробку.

Наслаждайтесь своим счастьем!
Наслаждайтесь своей жизнью! 


#19 - 29.07.22

Salvešu turētāju duets "Japāņu mākoņi"

Minimālā piedāvājuma cena 3 €!

Kāpēc mums vispār ir nepieciešami individuāli salvešu turētāji, ja ir daudz citu ērtu salvešu uzglabāšanas un lietošanas veidu? 

Bet, ja runājam par cieņu pret ēšanas procesu, kā ar apziņu, jēgām, pateicību un baudu piepildītu rituālu, tad tiek prasīti pavisam citi atribūti, pavisam cita attieksme pret pasauli un laiku kopumā. 

Un es uzreiz atceros Japānu.. nē, man vēl nav laimējies tur paviesoties, bet viņu tradīcijas, cieņa un uzmanība pret detaļām, sajūtu un domu dziļums man reizēm ir ļoti tuvs.

Šie individuālie salvešu turētāji ir radīti tieši tādai emocionālai iegremdēšanai mazliet citādākā harmonijas pasaulē.. mākoņu pasaulē, kas lēnām peld un ar pateicību un iedvesmu vēro laika ritējumu..

Japānā ir tāds teiciens: Saule nepazīst pareizo. Saule nezina neko ļaunu, nepareizo. Saule spīd bez nolūka kādu sasildīt. Tas, kurš atrod sevi, ir kā saule.

Дуэт держателей для салфеток "Облака Японии"

Минимальная цена предложения 3 € !

Зачем вообще нужны индивидуальные держатели для салфеток, ведь есть много других удобных способов для хранения и пользования салфетками?

Но если мы говорим про уважение к процессу приёма пищи, как к ритуалу, наполненному осознанием, смыслами, благодарностью и наслаждением, то требуются уже совсем другие атрибуты, совсем другое отношение к миру и времени в целом. 

И сразу вспоминается Япония.. нет, мне пока не посчастливилось побывать там, но их традиции,  уважение и внимательность к деталям, глубина чувств и ощущений порой мне очень близки. 

Эти индивидуальные держатели для салфеток созданы именно для таких эмоциональных погружений в немного другой мир гармонии.. мир облаков, которые неспешно плывут и с благодарностью и вдохновение наблюдают течение времени..

В Японии говорят: Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу.


#18 - 28.07.22

Šķīvis "Love"

Minimālā piedāvājuma cena 4 €!

Mīlestība ir kā gaiss!
Tu vari to ieelpot un pat nepamanīt, ka esi ar to pilnībā piepildīts, ka tas ir visur tev apkārt.
Vai arī vari to izbaudīt un novērtēt katru elpu, katru mirkli!
LeMade ir mīlestība keramikā!

Kā teica Gotfrīds Vilhelms Leibnics: "Mīlēt nozīmē atrast savu laimi cita laimē."
Un no sirds novēlu jums mīlestību, kas nes laimi gan jums, gan jūsu mīļajiem!

Šķīvis sirds formā ar faktūras rakstu "Love"  ir izgatavots ar rokām un pārklāts ar pārtikas glazūru. Absolūti unikāla keramika!

To var izmantot galda klāšanai (uzkodām, saldumiem, ogām, augļiem u.c.) atslēgu, rotaslietu, dažādu sīkumu u.c. uzglabāšanai. Un ir daudz citu iespēju, kā šis brīnums var Jūs iepriecināt.

Aptuvens šī brīnuma izmērs 12,5 x 13 cm, augstums ap 2 cm. 

Šķīvis ir iepakots zīmola krafta papīra maisiņā - gatava dāvana sev vai mīļotajam cilvēkam.

Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmes un savu dzīvi!

Тарелочка "Love"

Минимальная цена предложения 4!


Любовь - как воздух!
Её можно вдыхать и даже не замечать, что ты полностью наполнен ею, что она вокруг тебя..
А можно ею наслаждаться и ценить каждый вдох, каждое мгновение!
LeMade - это любовь в керамике!

Как говорил Готфрид Вильгельм Лейбниц:
"Любить — это находить в счастье другого своё собственное счастье".
От всего сердца желаю вам любви, которое приносит счастье и вам, и вашим любимым!

Тарелочка в форме сердца с рельефной надписью "Love" выполнена вручную и покрыта пищевой глазурью. Абсолютно уникальная керамика!

Её можно использовать для сервировки стола (для закусок, сладостей, ягод, фруктов и пр.) для хранения ключей, украшений, различных мелочей и пр.,  Есть ещё много других возможностей как это чудо может вас порадовать!

Примерный размер тарелочки 12,5 х 13 см, высота около 2см.

Упакована тарелочка в фирменный крафтовый мешочек - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.

Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#17 - 27.07.22

Šķīvis "Astoņkājis Vasilisa" 

Minimālā piedāvājuma cena 5 €! 
Šis stāsts ir par skaistu, kautrīgu astoņkāji vārdā Vasilisa. Viņa dzīvo lielā dziļumā, kur gandrīz nav gaismas. Bet viņas sirdī, tāpat kā daudzām meitenēm, lido rozā tauriņi.. 
Un viņa iemācījās krāsot savu dabisko tinti rozā krāsā un dažreiz zīmē ar tiem savus luminescējošos rozā zīmējumus uz dziļiem akmeņiem. 


Vasilisa vispār  ir ļoti talantīga! Neskatoties uz savu kautrējumu, iedvesmas laikā viņa ir izteiksmes pilna un ļoti spilgti pauž savas jūtas!
Mana keramika ir mazs stāsts, radoša fantāzija, kas var aizvest uz jaunu, maģisku brīnumu pasauli! Garastāvokļa, prieka un laimes pasaule! 
Šķīvis uz mazām kājiņām ar reljefa faktūru ir izgatavots ar rokām un pārklāts ar pārtikas glazūrām. Absolūti unikāla keramika! 


To var izmantot galda klāšanai (uzkodām, saldumiem, ogām, augļiem u.c.) atslēgu, rotaslietu, dažādu sīkumu u.c. uzglabāšanai. Un ir daudz citu iespēju, kā šis brīnums var Jūs iepriecināt.
Šķīvis ir iepakots zīmola krafta papīra maisiņā - gatava dāvana sev vai mīļotajam cilvēkam. 
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmes un savu dzīvi!

Тарелочка "Осьминог Василиса"

Минимальная цена предложения 5 € !
Эта история про прекрасного, стеснительного осьминога по имени Василиса. 
Дело в том, что живёт она на больших глубинах, где почти нет света. А в сердце её, как и у многих девочек, пархают розовые бабочки.. 
И она научилась свои природные чернила окрашивать в розовый цвет и иногда рисует ими на глубинных скалах свои люминесцентные  розовые рисунки. 
Василиса вообще очень талантливая! Не смотря на её скромность, во время вдохновения она полна экспрессии и очень ярко отображает свои чувства! 
Моя керамика - это маленькая история, творческая фантазия, которая может привести в новый, волшебный мир чудес! Мир настроения, радости и счастья!
Тарелочка на маленьких ножках с рельефной фактурой выполнена вручную и покрыта пищевыми глазурями. Абсолютно уникальная керамика!
Тарелочка на маленьких ножках с рельефной фактурой выполнена вручную и покрыта пищевыми глазурями. Абсолютно уникальная керамика!
Её можно использовать для сервировки стола (для закусок, сладостей, ягод, фруктов и пр.) для хранения ключей, украшений, различных мелочей и пр.,  Есть ещё много других возможностей как это чудо может вас порадовать 

Упакована тарелочка в фирменный крафтовый мешочек - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.

Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#16 - 26.07.22

Šķīvīšu duets "Zivis-punti"

Minimālā piedāvājuma cena 6 €!
Ir putni, kas sapņo būt par zivīm - ienirt dziļumā un baudīt zivju pārpilnību sev apkārt .. un ir zivis, kas sapņo būt par putniem - un lidot starp mākoņiem augstu, augstu virs ūdens virsmas. 
Un tur ir zivis-putni! Tie, kas spēj to visu! 
Man pat dažkārt šķiet, ka labās rokās viņi var atklāt daudz vairāk savus talantus un spējas! 
Mana keramika ir mazs stāsts, radoša fantāzija, kas var aizvest uz jaunu, maģisku brīnumu pasauli! Īpaša noskaņojuma, prieka un laimes pasaulē!
Šis duets ir roku darbs un pārklāts ar ēdamām glazūrām. Absolūti unikāla keramika! 
Komplektu var izmantot galda servēšanai (ievārījumiem, mērcēm u.c.) sāls, cukura, dažādu sīkumu u.c. uzglabāšanai, kā speciālu šķīvi končiņai pie tējas vai arī gredzenam, ko var glabāt nakts galdiņā.. un ir vēl daudzas citas iespējas, kā šis duets var jūs iepriecināt (gan kā komplekts, gan katrs atsevišķi). 
Šis duets ir iepakots zīmola dāvanu kastītē - gatava dāvana sev vai savam mīļotajam. Izbaudi savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmi un savu dzīvi!

Дуэт "Волшебные Рыбо-птицы"

Минимальная цена предложения 6 € !
Есть такие птицы, которые мечтают быть рыбами -  погружаться в глубины и наслаждаться обилием рыб вокруг себя.. а есть такие рыбы, которые мечтают быть птицами - и летать среди облаков высоко-высоко над гладью воды..
А ещё есть рыбо-птицы! Те, которые могут и то, и другое!  
Мне даже иногда кажется, что в добрых руках они могут раскрыть ещё много своих талантов и возможностей! 
Моя керамика - это маленькая история, творческая фантазия, которая может привести в новый, волшебный мир чудес! Мир настроения, радости и счастья!
Этот дуэт выполнен вручную и покрыт пищевыми глазурями. Абсолютно уникальная керамика!
Этот дуэт выполнен вручную и покрыт пищевыми глазурями. Абсолютно уникальная керамика!
Комплект можно использовать для сервировки стола (для варенья, джемов, соусов и пр.) для хранения соли, сахара, различных мелочей и пр.,  как специальная тарелочка для конфетки к чаю или для кольца, которое можно хранить на прикроватном столике.. и есть ещё много других возможностей как этот дуэт может вас порадовать (как в комплекте, так и каждый сам по себе).
Упакован этот дуэт в фирменную подарочную коробочку - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.
Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#15 - 25.07.22

Šķīvis "Sapņu portāls"

Minimālā piedāvājuma cena bija 8 €! Iegādāts par 11€!
Gaiši sapņi aizved mūs uz neierobežotu iespēju, iekšējās brīvības un laimes pasauli! 
Un cik bieži mēs neticam šo sapņu realitātei, neļaujam šai iedvesmai noiet mūsu pasaulē un necenšamies palīdzēt šiem sapņiem atvērt portālu uz šo burvīgo laimes pasauli.
Visums mūs patiešām mīl un vienmēr vēlas dot mums vairāk. Mums vienkārši jābūt gataviem to pieņemt!
Šis šķīvis ir roku darbs un pārklāts ar pārtikas glazūrām. Apakšā ir īpašā faktūra un krāsu kontrasts, kas dod traukam savu unikālo noskaņojumu.
Trauku var izmantot galda servēšanai (saldumiem, augļiem, uzkodām u.c.) rotaslietu, atslēgu, kancelejas sīkumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi, maģisku dekoratīvu elementu un ir vēl daudz citu iespēju, kā šīs brīnums var jūs iepriecināt.  (Un neaizmirstiet par spēju teleportēties sapņu pasaulē! ;)
Aptuvens trauka diametrs ir ap 20 cm un augstums ir aptuveni 3,5 cm
Trauks ir iepakots "craft" firmas papīra maisiņā, pārsiets ar džutas virvi - gatava dāvana sev vai kādam dārgam cilvēkam.
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmes un savu dzīvi!

Тарелочка "Портал мечт"

Минимальная цена предложения было 8! Приобретён за 11€!
Светлые мечты уносят нас в мир безграничных возможностей, внутренней свободы и счастья! И как часто мы не верим в реальность этих мечт, не позволяем этому вдохновению спуститься в наш мир и не стремимся помочь этим мечтам открыть портал в этот волшебный мир счастья.
Мироздание любит нас и всегда хочет дать нам больше. Нужно только быть готовым это принять!
Эта тарелочка выполнена вручную и покрыта пищевыми глазурями. А внизу она имеет особенную фактуру и цветовой контраст, который создаёт уникальное настроение тарелочки.
Её можно использовать для сервировки стола (для сладостей, фруктов, закусок и пр.) для хранения украшений, ключей, канцелярских мелочей и пр., как подсвечник, волшебный элемент декора и есть ещё много других возможностей как эта тарелочка может вас порадовать. (И не забывайте про возможности телепортироваться в мир мечт! ;)
Примерный диаметр тарелочки 20 см, а высота около 3,5 см
Упаковано это чудо в фирменный крафтовый мешочек, перевязано джутовой верёвочкой - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.
Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#14 - 22.07.22

"Ezīša saldummīļa komplekts" 

Minimālā piedāvājuma cena 6 €!
Domāju, ja kādā pasaku mežā mēs  satiktu Ezīti (kas, kā liekas, bezgalīgi steidzas savās darīšanās, kaut ko zem deguna burkšķ), mums noteikti palaimētos uzprasītos pie viņa ciemos uz tēju. Un tagad, tieši šajā brīdī, mēs būtu redzējuši pavisam citu Ezīti - tik gādīgu, mierīgu, mazas omulīgas mājiņas (kaut kur zem egles) saimnieku, kurš ar lielu mīlestību ielej krūzēs tēju un tieši šādos trauciņos ar mazo karotīti liek gardu, paštaisītu ogu ievārījumu..
Un tad viņš apsēžas savā šūpuļkrēslā un ar baudu, nedaudz domīgi stāsta par savu interesanto dzīvi ..
Kā domājat, ar kādu ievārījumu mūs uzcienātu Ezītis – saldummīlis?
Mana keramika ir mazs stāsts, radoša fantāzija, kas var aizvest uz jaunu, maģisku brīnumu pasauli!
Īpaša noskaņojuma, prieka un laimes pasaule!

Šis komplekts ir roku darbs un pārklāts ar pārtikas glazūrām. Absolūti unikāla keramika!
Komplektu var izmantot galda servēšanai (ievārījumiem, mērcēm u.c.) kā sāls/cukur trauks, dažādu sīkumu glabāšanai u.c. To var izbaudīt gan kā komplektu, gan kā atsevišķus brīnumus. 

Maksimālais trauciņa diametrs ir 7 cm, augstums ir aptuveni 4,5 cm, karotes garums ir aptuveni 7,5 cm

Komplekts ir iepakots "craft" firmas papīra maisiņā, pārsiets ar džutas virvi - gatava dāvana sev vai kādam dārgam cilvēkam.

Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmes un savu dzīvi!

"Комплект Ёжика сладкоежки"

Минимальная цена предложения 6 !
Думаю, что если бы мы встретили в каком-то сказочном лесу Ежа (суетливо спешащего по своим делам, бубнящего себе что-то под нос),  нам бы обязательно посчастливилось напроситься к нему на чай. И вот уже в этот самый момент мы бы увидели совсем другого Ёжика - такого заботливого хозяина маленького уютного домика под елью, который с большой любовью разливает по кружкам чай, а вкуснейшее, домашнее, ягодное варенье накладывает каждому гостю именно в такие чудесные пиалочки с маленькими ложечками..
А потом сидит в своём кресле качалке и с удовольствием, немного задумчиво, рассказывает о своей интересной жизни..
Как думаете, какое варенье можно было бы отведать у Ёжика - сладкоежки?
Моя керамика - это маленькая история, творческая фантазия, которая может привести в новый, волшебный мир чудес! Мир настроения, радости и счастья!
Этот комплект выполнен вручную и покрыт пищевыми глазурями. Абсолютно уникальная керамика!
Комплект можно использовать для сервировки стола (для варенья, джемов, соусов и пр.) для хранения соли, сахара, различных мелочей и пр.,  и есть ещё много других возможностей как эти пиалочка и ложечка может вас порадовать (как в комплекте, так и каждый сам по себе).
Максимальный размер пиалочки 7 см, высота около 4,5 см, а длина ложечки около 7,5 см
Упакован этот чудо комплект в фирменный крафтовый мешочек, перевязано джутовой верёвочкой - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.
Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#13 - 21.07.22

Šķīvis "Pārmaiņu vējš"

Minimālā piedāvājuma cena 5 €!
Par ko ir šīs šķīvis? Man tas ir viesulis, sniega mākonis, strauja upe .. viss, kas maina ierasto dzīves gaitu un aiznes prom nevajadzīgo, novecojušo .. no kā mēs, iespējams, paši pēc savas gribas nevaram atteikties, jo esam pieraduši..
Spēks, kas palīdz mums atbrīvot vietu kaut kam jaunam, vieglākam, svarīgākam! Un mainīt savu dzīvi uz labo pusi!
Un kā jums liekas?


Mana keramika ir mazs stāsts, radoša fantāzija, kas var aizvest uz jaunu, maģisku brīnumu pasauli!
Šis šķīvis ir roku darbs un pārklāts ar pārtikas glazūrām. Apakšā ir īpašā faktūra un krāsu kontrasts, kas dod traukam savu unikālo noskaņojumu. 
Trauku var izmantot galda servēšanai (saldumiem, augļiem, uzkodām u.c.) rotaslietu, atslēgu, kancelejas sīkumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi, maģisku dekoratīvu elementu un ir vēl daudz citu iespēju, kā šīs brīnums var jūs iepriecināt.
Aptuvens trauka izmērs ir ap 14 x 14 cm un augstums ir aptuveni 2,5 cm
Trauks ir iepakots "craft" firmas papīra maisiņā, pārsiets ar džutas virvi - gatava dāvana sev vai kādam dārgam cilvēkam.
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmes un savu dzīvi!

Тарелочка "Ветер перемен"

Минимальная цена предложения 5!
Про что эта тарелочка? Для меня это вихрь, снежное облако, стремительная река.. всё, что меняет привычный уклад жизни и уносит прочь ненужное, отжившее.. от чего мы, возможно, по своей воле не можем отказаться сами, потому что привыкли.. 
Стихия, помогающая нам освободить место для чего-то нового, более светлого, более важного! И изменить свою жизнь к лучшему! 
Как вам кажется?

Моя керамика - это маленькая история, творческая фантазия, которая может привести в новый, волшебный мир чудес! Мир настроения, радости и счастья!

Эта тарелочка выполнена вручную и покрыта пищевыми глазурями. А внизу она имеет особенную фактуру и цветовой контраст, который создаёт уникальное настроение тарелочки.  Её можно использовать для сервировки стола (для сладостей, фруктов, закусок и пр.) для хранения украшений, ключей, канцелярских мелочей и пр., как подсвечник, волшебный элемент декора и есть ещё много других возможностей как эта тарелочка может вас порадовать. Примерный размер тарелочки 14 х 14 см, а высота около 2,5 см

Упаковано это чудо в фирменный крафтовый мешочек, перевязано джутовой верёвочкой - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.

Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#12 - 20.07.22

Šķīvis "Meža pasakas"
Minimālā piedāvājuma cena 4 €!
Vai jutāt svaigumu skatoties uz šo trauku? Lapu koku meža vēsumu, dzidras straumes šalkoņas.. mīkstas sūnas zem kājām.. meža ziedu smaržas.. pasakainu putnu dziedāšana.. Gribētos ar acīm atrast kaut vienu no tiem, lai redzētu un apbrīnotu, kā tāds mazs radījums var izdot tik skaistas skaņas..
Un tad nolaist galvu uz leju un mazo krūmu lapotnēs pamanīt sulīgas sarkanas ogas .. pacel zariņu un novāc nobriedušas brūklenes ..
Tā arī šķīvim "Meža pasakas", tāpat kā brūkleņu krūmam, ir savs noslēpums – tikai jāpaskatās zem "tā zariem".

Mana keramika ir mazs stāsts, radoša fantāzija, kas var aizvest uz jaunu, maģisku brīnumu pasauli!
Īpaša noskaņojuma, prieka un laimes pasaule!
Var būt Jums ir kādas citas patīkamas asociācijas?
Šis šķīvis ir roku darbs un pārklāts ar pārtikas glazūrām. Apakšā ir īpašā faktūra un krāsu kontrasts, kas dod traukam savu unikālo noskaņojumu.
Trauku var izmantot galda servēšanai (saldumiem, augļiem, uzkodām u.c.) rotaslietu, atslēgu, kancelejas sīkumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi, maģisku dekoratīvu elementu un ir vēl daudz citu iespēju, kā šīs brīnums var jūs iepriecināt.
Maksimāls trauka diametrs ir ap 14 cm un augstums ir aptuveni 4,5 cm
Trauks ir iepakots "craft" firmas papīra maisiņā, pārsiets ar džutas virvi - gatava dāvana sev vai kādam dārgam cilvēkam.
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmes un savu dzīvi!

Тарелочка "Сказки леса"
Минимальная цена предложения 4 € !
Почувствовали свежесть, смотря на эту тарелочку? Прохладу лиственного леса, журчание прозрачного ручья.. запах лесных цветов.. мягкий мох под ногами.. пение сказочных птиц.. Хочется найти глазами хоть одну из них, чтобы увидеть и восхититься как такие маленькие создания могут извлекать такие прекрасные звуки..
А потом опустить голову вниз и заметить в листве небольших кустиков спелые красные ягоды.. приподнять веточку и сорвать сочную бруснику..

Так и тарелочка "Сказки леса", как и кустик брусники, имеет свой секрет - стоит только заглянуть под "её веточки".
Моя керамика - это маленькая история, творческая фантазия, которая может привести в новый, волшебный мир чудес! Мир настроения, радости и счастья!
Может быть у вас какие-то другие приятные ассоциации вызывает эта тарелочка?
Эта тарелочка выполнена вручную и покрыта пищевыми глазурями. А внизу она имеет особенную фактуру и цветовой контраст, который создаёт уникальное настроение тарелочки.
Её можно использовать для сервировки стола (для сладостей, фруктов, закусок и пр.) для хранения украшений, ключей, канцелярских мелочей и пр., как подсвечник, волшебный элемент декора и есть ещё много других возможностей как эта тарелочка может вас порадовать.
Максимальный диаметр тарелочки примерно 14см, а высота около 4,5 см
Упаковано это чудо в фирменный крафтовый мешочек, перевязано джутовой верёвочкой - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.
Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#11 - 19.07.22

Šķīvis "Varavīksnes koka lapa"
Minimālā piedāvājuma cena 3 €!
Kaut kur pasaku pasaulēs ir jāaug varavīksnes kokam ar tik skaistām lapām! Un, protams, uz viena no zariem ir piestiprinātas šūpoles.
Un, ja uzticēties savām fantāzijām, var pat pašūpoties ar šīm šūpolēm starp varavīksnes lapotnēm. Sajust šī koka svaigo, nedaudz saldeno smaržu un, paceļot galvu uz augšu (atcerieties, kā bērnībā), vērot, kā varavīksnes pasaule kustas līdzi šūpoles kustībām..

Tās ir brīnišķīgās domas, ko manī raisīja šīs šķīvītis "Varavīksnes koka lapa".
Kādas domas un asociācijas jums ir?
Šis šķīvis ir roku darbs un pārklāts ar pārtikas glazūrām. Un tā faktūrā ir liepas lapas nospiedums. To var izmantot galda servēšanai (saldumiem, augļiem, uzkodām u.c.) rotaslietu, atslēgu, kancelejas sīkumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi, maģisku dekoratīvu elementu u.c.
Šis brīnums ir iepakots firmas papīra maisiņā, pārsiets ar džutas virvi - gatava dāvana sev vai kādam dārgam cilvēkam.
Plāksnes maksimālie izmēri ir aptuveni 16 x 14 cm, un augstums ir aptuveni 2 cm
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmes un savu dzīvi!


Тарелочка "Лист радужного дерева"
Минимальная цена предложения 3!
Где-то в сказочных мирах обязательно должно расти радужное дерево с такими прекрасными листьями! И, конечно, на одной из веток закреплены качели..
А если довериться своим фантазиям, можно даже покататься на этих качелях среди радужной листвы. Почувствовать свежий, чуть сладковатый запах этого дерева и, закинув голову вверх (помните, как в детстве), смотреть как радужный мир движется вместе с движениями качелей..

Вот такие чудесные мысли у меня вызвала эта тарелочка "Лист радужного дерева".
А какие мысли и ассоциации появились у вас?
Эта тарелочка выполнена вручную и покрыта пищевыми глазурями. А её фактура - это оттиск листа липы. Её можно использовать для сервировки стола (для сладостей, фруктов, закусок и пр.) для хранения украшений, ключей, канцелярских мелочей и пр., как подсвечник, волшебный элемент декора и пр..
Упаковано это чудо в фирменный мешочек, перевязано джутовой верёвочкой - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.
Максимальные размеры тарелочки примерно 16 х 14см, а высота около 2см
Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#10 - 18.07.22 

Trauciņš "Seno kalnu elfu relikvija"
Minimālā piedāvājuma cena bija 3 €!
Mana keramika ir mazs stāsts, radoša fantāzija, kas var aizvest uz jaunu, maģisku brīnumu pasauli!
Īpaša noskaņojuma, prieka un laimes pasaule!
Varbūt šī kalnu elfu relikvija spēs Tev pastāstīt daudz interesantu stāstu!

Šodien aicinu doties ceļojumā uz senajām alām, kur kādreiz dzīvoja skaisti kalnu elfi. Šajās majestātiskajās zālēs mēs arī atradīsim savu brīnum trauciņu.

Novecota glazūra, gaiši tirkīza krāsu mājieni, raksti, kas nedaudz atgādina senās rūnas .. Un pats galvenais – tas izstaro siltumu, kad to paņem rokās!

Trauciņš ir izveidots ar rokām uz virpas un pārklāts ar pārtikas glazūrām.

Maksimālais diametrs ir 10cm, augstums 3,5cm.

Šis brīnums ir iepakots firmas papīra maisiņā un pārsiets ar džutas virvi - gatava dāvana sev vai mīļotajam cilvēkam.

Baudiet šo īpašo noskaņojumu, šo īpašo trauku! Baudiet savu dzīvi!

Тарелочка "Реликвия древних горных эльфов"
Минимальная цена предложения была 3 € !
Моя керамика - это маленькая история, творческая фантазия, которая может привести в новый, волшебный мир чудес! Мир настроения, радости и счастья!
Состаренная глазурь, нежно-бирюзовые вкрапления, узоры, чем-то напоминающие древние руны..
А главное - она источает тепло - стоит только взять её в руки!

Сегодня предлагаю Тебя отправиться в путешествие в древние пещеры, где когда-то обитали прекрасные горные эльфы. В этих величественных залах мы и найдём нашу чудо-тарелочку.

Может быть эта реликвия горных эльфов сможет рассказать Тебе много интересных историй! 

Тарелочка создана на гончарном круге и покрыта пищевыми глазурями.

Её максимальный диаметр 10см, а высота 3,5см.

Упакована в фирменный бумажный мешочек и может стать прекрасным подарком и для себя, и для особенного, дорогого человека.

Наслаждайтесь этим особенным настроением, этой особенной тарелочкой! Наслаждайтесь жизнью!


#9 - 15.07.22

Komplekts "Neparasta mīlestība"
Minimālā piedāvājuma cena bija 7 €!
Kas ir brīnums? Tas ir kaut kas, kas pārsniedz mūsu izpratni un pārsteidz mūs ar savu neparastumu.
Man šķiet, ka šis keramikas pāris ir īsts brīnums - un pirms tam man pat prātā nebūtu ienācis tos apvienot vienā komplektā, bet viņi bija tik ļoti gribēja būt tuvāk viens otram, ka ik pa laikam (tā gadījās netīšām) stāvēja blakus darbnīcas plauktos. Man likās, ka tie it nemaz nesakrīt pēc krāsas un kaut kā pēc formas, faktūras, bet kas es esmu, lai lemtu likteņus, kas ir apvienoti kaut kur ārpus mūsu realitātes.
Un tad kādu dienu, kad viņi atkal satikās, es ieliku karoti bļodiņā un tad .. notika brīnums! Karote iederējās bļodas padziļinājumā kā neviens cits! Un pat to atšķirība stilā, krāsās sāka spēlēties ar pilnīgi jaunu, brīnišķīgu harmoniju!
Var ticēt brīnumiem, bet var neticēt, bet es domāju, ka mīlestība (pat starp karoti un bļodu) ir pilnīgi iespējama.
Vai Jūs ticat brīnumiem?

Trauciņš un karote ir izveidoti ar rokām un pārklāti ar pārtikas glazūrām. 

Bļodiņai ir speciālā iedobe karotei. Maksimālais diametrs ir 10,5cm, augstums 6,5cm.

Karotes garums ir ap 12cm.

Baudiet šo īpašo noskaņojumu, šo īpašo komplektu! Baudiet savu dzīvi!

Комплект "Необыкновенная любовь"
Минимальная цена предложения была 7 € !
Что такое чудо? Это то, что выходит за рамки нашего понимания и восхищает нас своей необычностью.
Мне кажется, что эта керамическая парочка - настоящее чудо - и раньше я бы даже не подумала объединить их в один комплект, но они настолько тянулись друг к другу, что время от времени оказывались на полках мастерской рядом.  Мне казалось, что они совсем не подходят друг другу и по цветам, и как-то по форме, фактуре, но кто я такая, чтобы решать судьбы, соединённые где-то вне нашей реальности.
И вот однажды, когда они снова встретились, я положила ложечку в пиалочку и тут.. случилось чудо! Ложечка подходила к углублению пиалы как ни одна другая! И даже их разность в стилистике, в цветах заиграла совершенно новой, чудесной гармонией!

Можно верить в чудеса, а можно не верить, но мне думается, что любовь (даже между ложечкой и пиалочкой) вполне возможна.
А Вы верите в чудеса?

И пиалочка и ложечка созданы руками и покрыты пищевыми глазурями. 

Пиалочка имеет углубление для ложки. Максимальный диаметр 10,5см, а высота 6,5см.

Длина ложечки 12см.

Наслаждайтесь этим особенным настроением, этим особенным LeMade комплектом! Наслаждайтесь жизнью! 


#8 - 14.07.22

Plakano šķīvju-paliktnīšu duets "Laimīgā vasara".
Minimālā piedāvājuma cena bija 7 €!
Skatos uz šo brīnišķīgo darbu bildēm un manā sejā parādās smaids, jo tie rada patiesu prieku, vieglumu un laimi!
Tāda saulaina vasaras diena, nesteidzīga kopābūšana (ar sevi vai ar kādu ļoti dārgu cilvēku), atsvaidzinoša limonāde (vai arī viegls galda vīns) un, protams, kāds gardumiņš (lai vēl vairāk palutināt sevi). Mazs, bet tik bagātīgs saulainas laimes mirklis!
Un kā Jums liekas? Kādu noskaņu Jums izraisa šie brīnumi?
Brīnum trauciņi ir veidoti ar rokām un ir pārklāti ar unikāliem  pārtikas glazūru daudzkrāsainiem rakstiem. Keramikas pamats balstās uz četrām keramikas kājiņām.
Diametrs apmēram 9,5 cm, augstums aptuveni 1,5 cm.
Šķīvji izmantojami galda servēšanai (kūciņām, konfektēm u.c.), rotaslietu uzglabāšanai, kā svečturus, burvīgs dekora elementi un paliktnītis glāzēm.
Šķīvji izmantojami galda servēšanai (kūciņām, konfektēm u.c.), rotaslietu uzglabāšanai, kā svečturus, burvīgs dekora elementi un paliktnītis glāzēm.

Šķīvju komplekts tiek noformēts firmas papīra maisiņā un var kļūt par brīnišķīgo dāvanu gan sev, gan kādam īpašam, mīļam cilvēkam.

Baudiet savu īpašo noskaņojumu! Baudiet savu dzīvi!

Дуэт плоских тарелочек-подставочек "Счастливое лето"

Минимальная цена предложения была 7 € !
Смотрю на фото этих чудо-работ и улыбка сама появляется на моём лице, т.к. они вызывают настоящую радость, лёгкость и счастье! 
Такой солнечный летний день, неторопливое врямя для того чтобы встретиться с собой (или каким-то очень дорогим человеком), освежающий лимонад (или лёгкое столовое вино) и обязательно какая-нибудь вкусняшка (чтобы ещё больше побаловать себя). Маленькое, но такое насыщенное мгновение солнечного счастья!
А Вам как кажется? Какое настроение у вас вызывают эти тарелочки-подставочки?
Чудо-тарелочки созданы вручную и покрыты разноцветными пищевыми глазурями, создающий уникальный узор. Керамическая основа опирается на 4 керамические ножки.
Диаметр примерно 9,5 см, высота около 1,5 см.
Тарелочки-подставочки можно использовать для сервировки стола (для пирожных, конфет и т.д.), для хранения украшений, как подсвечник, прекрасный элемент декора или подставочка для стаканов.
Комплект упакован в фирменный бумажный мешочек и может стать прекрасным подарком и для себя, и для особенного, дорогого человека.
Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#7 - 13.07.22

Deserta šķīvis "Salds mēness"

Minimālā piedāvājuma cena bija 5 €!
Man ļoti patīk, ka radošums ļauj paplašināt mūsu iekšējo pasauli līdz neaprakstāmām pasakainiem izmēriem!
Kad es jautāju savai meitai: "Pēc kā, Tavuprāt, izskatās šīs šķīvītis?" Viņa bez vilcināšanās atbildēja: "Mammu! Tas taču ir salds mēness! Tā pamatā ir kaut kāds garšīgs keksiņš ar ogu ievārījumu, un pa virsu šis gardais mēness ir apliets ar gardu vaniļas krēmu!"
Pat siekalas tek, vai nē? ;)
Un, ja šajā šķīvī vēl ielikt ko garšīgu: piemēram, kūku, saldas pankūkas, ogas ar saldējuma bumbiņu.. - būs īsts baudas brīnums!
Un kādas asociācijas Jums raisa šīs šķīvis?
Protams, šo šķīvi var izmantot arī citiem mērķiem - rotaslietu, atslēgu, kancelejas piederumu u.c. glabāšanai, kā svečturi, burvīgu dekora elementu un citiem mērķiem, kas Jums ienāk prātā.
Šķivja diametrs ir aptuveni 16,5 cm un augstums ir aptuveni 2 cm
Šis brīnums ir iepakots firmas papīra maisiņā un pārsiets ar džutas virvi - gatava dāvana sev vai mīļotajam cilvēkam.
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudiet nozīmes un savu dzīvi!

Десертная тарелочка "Сладкая луна"

Минимальная цена предложения была 5 € !
Мне очень нравится, что творчество позволяет расширить наш внутренний мир до неописуемых сказочных размеров!
Когда я спросила свою дочь: "Как Тебе кажется, на что похожа эта тарелочка?" Она не задумываясь ответила: "Мама! Это же сладкая луна! Её основа - это како-то вкусный кекс с ягодным джемом, а сверху эта вкусная луна облита вкуснейшим ванильным кремом!"
Ну как тут не облизнуться!? ;) 
А если в эту тарелочку положить ещё что-то вкусненькое : например, пирожное, сладкие блинчики, положить ягоды с шариком мороженого.. - это же получится самое настоящее чудо!
А какие ассоциации у Вас вызывает эта тарелочка?
Конечно, эту тарелочку можно использовать и для других целей -  
для хранения украшений, ключей, канцелярских мелочей и пр., как подсвечник, волшебный элементы декора и всё, что вам придёт в голову.
Упаковано это чудо в фирменный мешочек, перевязано джутовой верёвочкой - готовый подарок для себя или для дорогого вам человека.

Диаметр тарелочки примерно 16,5см, а высота около 2см

Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#6 - 12.07.22

Fantāzijas šķīvis "Pēc miega".

Minimālā piedāvājuma cena 3€  Iegādāts par 5,50 €.
Mana keramika ir par īpašu noskaņu, iedvesmu, laimi un nozīmēm! Un es ļoti vēlos dalīties ar jums ne tikai savā radošumā, bet arī siltumā, kas piepilda visu mūsu dzīvi.
Vai jūs vienmēr atceraties savus sapņus?
Dažreiz, pamostoties, es ļoti skaidri atceros savus sapņus, un dažreiz tas ir tikai emociju un sajūtu taka no miega..
Šīs trauciņš ir kā fantāzija, radīta kaut kur dziļi zemapziņā, kamēr mēs guļam, un kā sastindzis mirklis iespiests keramikā. Tik neparasti un maģiski! Bet piepildītas ar iedvesmu un mīlestību. 
Domāju, ka ja nolikt šo brīnumu uz nakts skapīša (piemēram, rotaslietu glabāšanai), ar to palīdzību var arī noķert pāris laimīgu sapņu! ;)
Šim šķīvim ir unikāla forma, absolūti pārsteidzošs raksts un tas ir pārklāts ar pārtikas glazūrām.
To var izmantot galda servēšanai (saldumi, ogas, augļi u.c.), rotaslietu, rakstāmpiederumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturis, maģiski dekoru elementi u.c.

Trauciņa diametrs ir aptuveni 9,5 cm un augstums ir aptuveni 3 cm

Šis mazais brīnums ir iepakots zīmola somā un var būt brīnišķīga dāvana gan sev, gan savam mīļotajam.

Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudi nozīmi un savu dzīvi!

Фантазийная тарелочка "После сна."
Минимальная цена предложения 3€.  Приобретён за 5,50€. 
Иногда, просыпаясь, я помню свои сны очень чётко, а иногда - это только шлейф эмоций и ощущений от сна..
Вот эта тарелочка - словно фантазии, созданные где-то глубоко в подсознании пока мы спим и запечатлённые, как застывшее мгновение, в керамике. Такое необычное и волшебное! Но наполненное вдохновением и любовью. 
Её можно использовать для сервировки стола (сладости, ягода, фрукты и пр.), для хранения украшений, канцелярских мелочей и пр., как подсвечник, волшебный элементы декора и др.
Моя керамика - это про особенное настроение, вдохновение, счастье и смыслы! И мне очень хочется поделиться с вами не просто своим творчеством, но и теплом, наполняющим всю нашу жизнь.
А вы всегда помните свои сны?
Думаю, что если поставить ту тарелочку на ночной столик (например, для хранения украшений), то можно поймать парочку счастливых снов! ;)
Эта тарелочка имеет уникальную форму, абсолютно удивительный узор и покрыта пищевыми глазурями.
Диаметр тарелочки примерно 9,5см, а высота около 3см

Упаковано это небольшое чудо в фирменный мешочек и может стать прекрасным подарком и для себя, и для дорогого вам человека.

Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#5 - 11.07.2022 

Piekarināms dekors "Mūza"
Tagad brīnumu var iegādāties mūsu veikalā šeit.

Mana keramika - tas ir par iedvesmu, laimi un nozīmēs!
You are beautiful!
Man tas ir par iekšējo harmoniju un iedvesmu! Par iespēju pārpilnību! Par laimi un par vēlmi dalīties šajā gaismā ar citiem – radīt, iedvesmot un padarīt pasauli vēl skaistāku..
Katru rītu pamosties un sajust, ka esi brīnišķīga! Tas ir vissvarīgākais sievietes enerģijas avots! Īstas Mūzas starojums!
Unikāls dekors, ko var piekārt, kur vien sirds kāro - kā atgādinājumu sev (un varbūt arī citiem), ka esi brīnišķīga!
Keramikas detaļas izmērs 12 x 4 cm, dekora augstums uz zamšādas virvi ir 10 cm.
Dekors tiek pasniegts dāvanu kastītē un var kļūt par  īpašo dāvanu gan sev, gan kādam dārgam cilvēkam.
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudiet nozīmes un savu dzīvi!

Декор - подвеска "Муза"

Сейчас это чудо можно приобрести в нашем магазине здесь.

Моя керамика - это про вдохновение, счастье и смыслы!
You are beautiful!
Для меня это про внутреннюю гармонию и вдохновение! Про изобилие возможностей! Про счастье и про желание делиться этим светом с другими - творить, вдохновлять и делать мир ещё прекраснее..
Просыпаться каждое утро и понимать, что Ты прекрасна! Самый главный источник женской энергии! Настоящей Музы!
Уникальный декор, который можно повесить куда сердце пожелает - как напоминание себе (а, может быть, и другим), что Ты прекрасна!
Размер керамической деталь 12 х 4 см, высота подвески на замшевой верёвочке 10 см
Декор оформлен в подарочную коробочку и может является прекрасным, атмосферным подарком и для себя, и для особенного, дорогого человека.
Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью! 


#4 - 08.07.22

Dziļais trauciņš "Uzdrīkstēties!"  

Minimālā piedāvājuma cena 4€  Iegādāts par 8€. 
Mana keramika ir padziļināšanās noskaņās un nozīmēs! Visbrīnišķīgākajos un burvīgākajos! Jūs varat tos iedomāties, sajust un izbaudīt!
Es nevaru vienkārši skatīties uz šo trauciņu — man vienmēr gribas tai pieskarties, atkārtot ar pirkstu tā spirālveida rakstu, pēc tam paņemt to rokās un taustot baudīt glancētas glazūras līnijas. Un tikai tad skatos uz šī it kā vienkārša trauka otru pusi un katru reizi, kā pirmo reizi, apbrīnoju tā spilgtumu un kaislību! Tā drosmi būt pievilcīgam un spilgtam!
Lai arī mūsu dzīvē vienmēr ir vieta iedvesmai "uzdrīkstēties!"
Burvju trauciņš ir izveidoti ar rokām uz virpas un pārklāts ar pārtikas glazūrām.
Trauciņa maksimālais diametrs ir  10 cm un augstums ir aptuveni 6,5 cm
To var izmantot galda servēšanai (saldumiem, ogām, riekstiem, augļiem u.c.), kā sāls/cukur trauku, dažādu kancelejas preču, rotaslietu u.c. uzglabāšanai, kā svečturi vai brīnišķīgus dekoratīvos elementu.
Trauciņš ir iepakots firmas papīra maisiņā un var kļūt par brīnišķīgo dāvanu gan sev pašam, gan arī kādam mīļam cilvēkam.
Izbaudiet savas īpašās noskaņas! Izbaudiet nozīmes un savu dzīvi!

Небольшая глубокая тарелочка "Осмелиться!"
Минимальная цена предложения 4€  Приобретён за 8€.
Я не могу просто так смотреть на эту тарелочку - мне всегда хочется до неё дотронуться, повторить пальцем её спиральный узор, а потом взять в руки и насладиться наощупь  глянцевыми подтёками глазури. И только потом я смотрю на другую сторону этой (на первый взгляд) скромной тарелочки и каждый раз, словно впервые, восхищаюсь её яркостью и страстью! Её смелостью быть манящей и яркой!
Пусть в нашей жизни всегда будет место для  вдохновения "осмелиться!"

Волшебная тарелочка создана вручную на гончарном круге и покрыта пищевыми глазурями.

Максимальный диаметр тарелочки 10 см и высота около 6,5 см

Это керамическое чудо можно использовать для сервировки стола (сладости, ягоды, орехи, фрукты и пр.), для хранения сахара, соли и пр., для различных канцелярских мелочей, украшений и пр., как подсвечники или чудесный элемент декора.

Тарелочка упакована в фирменный бумажный мешочек и может стать прекрасным подарком и для себя, и для дорогого, особенного человека .

Наслаждайтесь своими особенными настроениями! Наслаждайтесь смыслами и своей жизнью!


#3 - 07.07.22

Kvadrātveida šķīvju pāris "Par mīlestību"
Minimālā piedāvājuma cena 6€.  Iegādāts par 7,50€.

Kur te ir par mīlestību, jūs varētu jautāt?
Šodien jūs gaida kvadrātveida formas burvība, domas par mīlestību, harmoniju un viens no maniem mīļāko krāsu baudu - piparmētru un petrol!
Divas tik dažādas krāsas ir apvienotas vienā formā! Abas ir sulīgas un pašpietiekamas, dziļas un godīgas. Abas krāsas dažādos veidos izceļ trauku tekstūru. Bet kā tie viens otru papildina!
It kā viena atklāj visu labāko, kas ir otrā! Un tajā pašā laikā katrs šķīvītis paliek absolūti individuāls un unikāls! It kā viņi saka viens otram: "Es tevi mīlu! Es mīlu tevi tādu, kāds tu esi!"
Patiesa harmonijas un patiesas mīlestības maģija!


Lai šī brīvības, vienotības un mīlestības sajūta piepilda jūsu sirdi ar laimi!

Пара квадратных тарелочек "Про любовь"

Минимальная цена предложения 6€.  Приобретён за 7,50€.
При чём тут любовь, возможно спросите вы?!
Моя керамика - это погружение в настроение и смыслы! Самые чудесные и волшебные! Их можно представить, ощутить и насладиться ими!
И сегодня для вас волшебство квадратных форм, мысли о любви, гармонии и одно из моих любимых цветовых наслаждений - мята и петроль!  
Два таких разных цвета, объединённые в одну форму! Оба сочные и самодостаточные, глубокие и честные. Оба цвета по-разному подчёркивают текстуру тарелочек. Но как же они дополняют друг друга! Словно раскрывают всё самое лучшее один в другом! И при этом остаются чем-то абсолютно индивидуальным и уникальным! Будто произносят друг другу: "Я люблю Тебя! Я люблю Тебя таким, какой Ты есть!"
Истинное волшебство гармонии и настоящей любви!

Пусть это чувство свободы, единения и любви наполняет ваше сердце счастьем!


#2 - 06.07.22.

Šķīvis "Laika rats".
Minimālā piedāvājuma cena ir 5€. Iegādāts par 10
€.
Šodien piedāvāju jums burvju šķīvi "Laika rats"!
Neatkarīgi no tā, ko mēs par to domājam - tas turpina savu kustību! Dažiem tā liekas par lēnu, citiem traki ātri. Bet tikai mūsu spēkos ir uz mirkli apstāties un šajā brīnišķīgajā kustībā saskatīt mums vajadzīgās durvju atslēgas. Un līdz ar tām arī daudz iespēju, kas mums paveras, ja mēs to vēlamies.
Ļaujiet laika ratam jūs iepriecināt ar jauniem atklājumiem! Un kādas asociācijas radīja šīs trauks tieši jums?
Brīnum šķīvis, kas ir veidots ar rokām, izrotāts ar unikāliem rakstiem un pārklāts ar matētām un glancētām pārtikas glazūrām. Diametrs aptuveni 18 cm.
Šķīvis ir izmantojams galda servēšanai (saldumiem, putrām, ogām, augļiem u.c.), dažādu sīkumu  uzglabāšanai (atslēgas, rotas u.t.t), kā svečturus, burvīgs dekora elements u.c.
Šķīvis ir iesaiņots LeMade firmas papīra maisā un var kļūt par brīnišķīgu dāvanu gan sev, gan kādam īpašam, mīļam cilvēkam.
Baudiet savu īpašo noskaņojumu! Baudiet savu dzīvi!

Тарелочка "Колесо времени".  
Минимальная цена предложения 5€. Приобретён за 10 €.

Сегодня представляю вам волшебную тарелочку "Колесо времени"! 
Как бы мы к нему не относились - оно движется не смотря ни на что! Для кого-то слишком медленно, для кого-то безумно быстро. Но только в наших силах остановиться на мгновение и разглядеть в этом чудесном движении ключи от нужных нам дверей. А с ними и изобильные возможности, которые открываются для нас, если мы этого захотим..
Пусть колесо времени радует вас новыми открытиями! А какие у вас ассоциации вызывает эта тарелочка?
Волшебная тарелочка, созданных вручную с использованием уникальных узоров и покрытая глянцевыми и матовыми пищевыми глазурями: Диаметр около 18см. 
Тарелочку можно использовать для сервировки стола (сладости, ягода, фрукты, каши и пр.), для хранения различных мелочей (ключи, украшения  и пр.), как чудесный элемент декора и др.
Тарелочка упакована в фирменный бумажный мешочек и может является прекрасным подарком и для себя, и для особенного, дорогого человека.
Наслаждайтесь своим особенным настроением! Наслаждайтесь своей жизнью!


#1 - 05.07.2022 

Šķīvju duets "Jūra ar saldiem ķiršiem".

Minimālā piedāvājuma cena ir 7€. Iegādāts par 9,50€.
Man patīk jūra un ķirši! Un Jums?
Šodien - tāda silta piekrastes un vēsa vēja noskaņa.. varbūt ir agrs rīts, vai varbūt vēls vakars.. Sēžu tepat pie ūdens, zila jūra glāsta manas pēdas.. un es lēnām baudu garšīgos saldos ķiršus.
Tāds stāsts man šodien izdevās, bet uz ko jūs iedvesmoja šis burvīgs duets?

Brīnum trauki, kas ir veidoti ar rokām un ir pārklāti ar iespaidīgām pārtikas glazūrām:
• mežģīnes, gaiši zilais šķīvītis ar krakle efektu. Diametrs apmēram 11,5 cm.
• neliels šķīvītis ar unikālu formu. Galvenā krāsa ir ķiršu, papildu elementi ir gaiši krāsa. Diametrs apmēram 10 cm.

Šķīvji izmantojami galda servēšanai (saldumiem, ogām, augļiem u.c.), rotaslietu, kancelejas sīkumu u.c. uzglabāšanai, kā svečturus, burvīgs dekora elementi u.c.

Šķīvju komplekts tiek pasniegts dāvanu kastītē un var būt brīnišķīga, atmosfēriska dāvana gan sev, gan kādam īpašam, mīļam cilvēkam.

Baudiet savu īpašo noskaņojumu! Baudiet savu dzīvi!

Дуэт тарелочек "Море с черешней".

Минимальная цена предложения 7€. Приобретён за 9,50€.
Люблю море и черешню! А вы? 
Сегодня - это настроение тёплого берега и прохладного бриза.. возможно, это раннее утро, а, может быть, поздний вечер.. я сижу прямо у воды, голубое море ласкает ступни моих ног.. и я не спеша ем свою любимую черешню. 
Вот такая у меня получилась история, а что вам навеял это волшебный дуэт?

Уникальный дуэт из двух небольших тарелочек, созданных вручную и покрытых эффектными, пищевыми глазурями:
• кружевная, голубая тарелочка с кракле эффектом. Диаметр около 11,5см.
• маленькая тарелочка уникальной формы. Основной цвет черешни, дополнительные элементы голубого, лазурного цвета. Диаметр около 10см.

Тарелочки можно использовать для сервировки стола (сладости, ягода, фрукты и пр.), для хранения украшений, канцелярских мелочей и пр., как подсвечники, волшебные, цветовые элементы декора и др.
Комплект тарелочек оформлен в подарочную коробочку и может являтся прекрасным, атмосферным подарком и для себя, и для особенного, дорогого человека. 

Наслаждайтесь своим особенным настроением! Наслаждайтесь своей жизнью! 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.